Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie

Rywalizacja roczna - regulamin

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA DRUŻYN O TYTUŁ
„NAJLEPSZEJ DRUŻYNY HUFCA „BIEBRZAŃSKIEGO” W GRAJEWIE”I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Współzawodnictwo drużyn odbywa się corocznie.
2. współzawodnictwo trwa przez cały rok harcerski tj. od 1 września do 31 sierpnia.
3. We współzawodnictwie uczestniczą wszystkie jednostki organizacyjne hufca.
4. Rozstrzygnięcie współzawodnictwa następuje w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia okresu objętego współzawodnictwem.
5. Współzawodnictwo prowadzone jest przez Komendę Hufca, a jego wyniki ogłasza rozkazem Komendant Hufca „Biebrzańskiego”.
6. Od wszelkich decyzji punktowych przysługuje prawo wniesienia o ponowne rozpatrzenie zasadności podjętej decyzji w terminie 14 dni.
7. Współzawodnictwo prowadzone jest w cyklu kwartalnym na podstawie składanych przez drużynowych raportów (zał. nr 1) w terminie do 15 kolejnego miesiąca po kwartale sprawozdawczym.
8. Wyniki kwartalne podaje się do wiadomości poprzez informację w „Wiadomościach Hufca „Biebrzańskiego” i publikację na stronie internetowej hufca.
9. Zwycięskie drużyny otrzymuje nagrody rzeczowe. Upominek otrzymuje również drużynowy zwycięskiej drużyny.
10. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Hufca w dniu 15.05.2006 r.

II. PUNKTACJA

1. Udział w „imprezie” hufcowej (min. 5 os.) - 1 pkt.
2. Udział w uroczystości patriotycznej, religijnej, samorządowej (min. 5 os.) - 2 pkt.
3. Udział w „Święcie 9 psk” (min. 5 os.) - 3 pkt.
4. Udział w „imprezie” innych hufców, chorągwi, GK - 3 pkt.
5. Zorganizowanie „imprezy” ogólnohufcowej - 3 pkt.
6. Zorganizowanie obozu (biwaku) zimowego/letniego - 6 pkt.
7. Zorganizowanie innej formy wypoczynku (rajdy, biwaki, itp. - do 3 dni) - 3 pkt.
8. Udział w obozie (biwaku) zorganizowanym przez hufiec lub inną jednostkę organizacyjną (min. 5 osób) - 2 pkt.
9. Udział w ogólnozwiązkowych zadaniach programowych - 2 pkt.
10. Udział w kursach i szkoleniach (hufcowych, zewnętrznych)
- członkowie drużyny - po 1 pkt.
- drużynowa/y - po 3 pkt.
11. Zwycięstwo w rywalizacji międzydrużynowej np. pikniku strzeleckim, manewrach sprawnościowych, itp. - 1 pkt.
12. Obecność drużynowej/ego lub przybocznej/ego na zbiórkach instruktorów - po 1 pkt.
13. Terminowość przekazywania dokumentów wymaganych przez Komendę Hufca (plan pracy, ankiety, spisy, itp.) - po 1 pkt.
14. Terminowość opłacania składek członkowskich - 0-2 pkt. kwartalnie
15. Działania na rzecz poprawy stanu finansowego i majątkowego hufca
(akcje odpadowe, 1%, itp…) - 0-5 pkt.
16. Stan ilościowy drużyny zgodny z Regulaminami ZHP
- gromady zuchowe i drużyny wędrownicze (10 os.) - 2 pkt.
- drużyny harcerskie (16 os.) - 2 pkt
+ 1 pkt za każde kolejne 3 os.Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: