System zastępowy

System zastępowy nie jest jedną z metod pracy ze skautami.
Jest jedyną metodą.

-Lord Baden Powell

Zastęp

Zastęp to grupa skautów, którzy należą do tej samej drużyny i prawdopodobnie są w jednym wieku i mają wspólne zainteresowania. System zastępowy pozwala skautom na interakcję w małej grupie poza kontekstem dużej grupy. Umożliwia im pracę jako zespołowi i branie odpowiedzialności za sukces ich zastępu. Zastęp jest dumny ze swojej tożsamości i jego członkowie stara się by był jak najlepszy. Zastępy będą się czasem łączyły z innymi zastępami by nabywać nowych umiejętności i wykonywać trudniejsze zadania. W innych momentach będą rywalizowały z tymi zastępami w technikach harcerskich lub zawodach sportowych.
Członkowie zastępu wybierają jednego spośród siebie aby był zastępowym. Wymagania do bycia zastępowym, takie jak wiek czy stopień, określa drużyna. By dać większej liczbie młodych ludzi szanse bycia liderem większość drużyn wybiera zastępowych dwa razy do roku. Niektóre mogą mieć wybory jeszcze częściej.
Liczebność zastępu zależy od naboru do drużyny i potrzeb jego członków. Jednak idealnie zastęp liczy 8 członków. Zastępy, które mają mniej niż 8 skautów powinny starać się pozyskać nowych członków aby ich zastęp osiągnął idealna liczebność.

Rodzaje zastępów

Są trzy rodzaje zastępów: nowych skautów, stałe zastępy i zastępy wędrowników
Zastępy nowych skautów są dla 11-latków, którzy niedawno wstąpili do drużyny
I są razem pierwszy rok. Starszy, bardziej doświadczony skaut jest wtedy często mianowany opiekun zastępu. Pomaga on nowym skautom włączyć się w prace drużyny. Przyboczny powinien również wspomagać nowy zastęp aby zapewnić każdemu nowemu skautowi możliwość osiągania sukcesów już od samego początku.
Regularne zastępy są dla skautów, którzy spełnili określone wymagania. Są już w skautingu na tyle długo, aby czuć się pewnie w zastępie i drużynie. Mają też doświadczenie w obozowaniu, gotowaniu i innych technikach harcerskich.
Zastęp wędrowniczy to opcjonalny zastęp w drużynie złożonej ze skautów w wieku powyżej 13 lat. Ci skauci są już na tyle dojrzali i doświadczeni, że mogą brać udział w wyprawach stanowiących większe wyzwanie. Zastęp wędrowniczy wybiera zastępowego, który pracuje z przybocznym aby wcielić plany zastępu w czyn.

Zajęcia zastępu

Większość zajęć zastępu odbywa się w ramach programu drużyny. Zastępy mogą jednak również organizować samodzielne jednodniowe wędrówki czy projekty o ile stosują się do dwóch zasad:
• Drużynowy wyraża zgodę na dane przedsięwzięcie.
• Zadanie zastępu nie koliduje z zadaniami drużyny.

Duch zastępu

Duch zastępu to klej, który trzyma zastęp razem i pcha go do przodu. Budowanie duch zastępu wymaga czasu ponieważ tworzy się on w oparciu o doświadczenia zastępu – te dobre i te złe. Często złe przygody takie jak konieczność przetrwania burzy czy zagubienie się w lesie pomogą w zgraniu zastępu. Wiele innych elementów również pomaga w budowaniu ducha zastępu. Tworzenie obrzędowości zastępu i jego tożsamości pomoże każdemu z członków poczuć przynależność.
Każdy zastęp potrzebuje dobrej nazwy. Zazwyczaj zastępy wybierają swoje nazwy z elementów przyrody – roślinę, zwierzę lub coś, co pozwoli mu być unikalnym. Zastęp może wybrać nazwę ze względu na wybitne cechy danej rzeczy. Na przykład rekiny są świetnymi pływakami, a bizony uwielbiają wędrować. Zastęp może dodać przymiotnik do swoje nazwy aby była ciekawsza, tak jak na przykład Szybujące Jastrzębie.
Proporzec zastępu jest jego znakiem towarowym i powinien być dobry. Zrób konkurs aby zobaczyć kto ma najlepszy pomysł na projekt i kto jest najlepszym plastykiem. Zrób proporzec z grubego płótna i użyj grubych markerów aby go ozdobić. Oprócz nazwy zastępu powinien mieć na sobie numer drużyny, jak również imiona wszystkich członków zastępu. Zawieś proporzec na kiju, który również może być udekorowany. Pamiętaj, że proporzec zastępu powinien być zawsze tam, gdzie zastęp.
Każdy zastęp ma swój okrzyk, który powinien być krótki i chwytliwy. Wybierzcie słowa, które odpowiadają celom zastępu. Korzystajcie z okrzyku aby oznajmić innym zastępom, ze wasz zastęp jest już gotowy do posiłku lubże wygrał współzawodnictwo. Niektóre zastępy mają także swoją piosenkę.
Inne zwyczaje zastępu to m.in. malowanie swojej nazwy na skarbcu i innych przedmiotach należących do zastępu. Wiele drużyn ma kąciki zastępów w swoich harcówkach. Zastępy mogą udekorować swoje kąciki w szczególny sposób. Niektóre zastępy chcą się specjalizować w czymś i robić to szczególnie dobrze. 1 2 Patrz także: