Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie
» Strona główna   » Organizacja   » RPH  

Cele i zadania

Cele RPH:
+ budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie,
+ tworzenie w społeczeństwie przychylnego i życzliwego klimatu dla działań harcerstwa,
+ promowanie harcerskiej idei, dorobku wychowawczego i działalności jednostek organizacyjnych ZHP,
+ udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym ZHP,

Zadania RPH:
+ stymulowanie aktywności rodziców na rzecz harcerstwa,
+ Wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych podejmowanych przez jednostki organizacyjne ZHP na rzecz dzieci i młodzieży,
+ lobbing na rzecz harcerstwa w ośrodkach władzy samorządowej i państwowej RP,
+ pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych ZHP,
+ wspomaganie działalności organizacyjnej i ekonomicznej jednostek organizacyjnych ZHP.Patrz także: