Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie
» Strona główna   » Organizacja   » RPH  

Deklaracja

Wszystkich zainteresowanych działalnością w RPH prosimy o dostarczenie do siedziby hufca wypełnionej ankiety i zapraszamy do współpracy.

Deklaracja

Ja niżej podpisany/a wyrażam dobrowolną chęć przynależności do Rady Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcu “Biebrzańskim” ZHP im 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie i wspierania działań wychowawczych i edukacyjnych podejmowanych przez ZHP na rzecz dzieci i młodzieży.


Miejscowość i data ...........................................

Podpis ............................................................


Dane kontaktowe:

Imię i Nazwisko: ..................................................................

Adres korespondencyjny: .....................................................

...........................................................................................

Telefon: ..............................................................................

Zawód/Pełniona funkcja publiczna: ........................................

...........................................................................................Patrz także: