Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie

Projekt starszoharcerski

OPIS PROJEKTU STARSZOHARCERSKIEGO

Projekt starszoharcerski jest instrumentem metodycznym stosowanym w pracy z harcerkami starszymi i harcerzami starszymi.

Idea i charakterystyka projektu starszoharcerskiego

Projekt starszoharcerski jest instrumentem służącym do poszukiwania i zgłębiania obszarów indywidualnych zainteresowań, uczenia działania w zespole, podejmowania decyzji i odpowiedzialności. Projekt starszoharcerski jest tak skonstruowany, że łączy zadanie indywidualne z zadaniem zespołowym. Pozwala wykorzystać różnorodne własne zainteresowania i talenty dla wspólnego celu.

Najważniejszą cechą projektu starszoharcerskiego jest to, że jest to działanie dobrowolnie zainicjowane przez zespół harcerek, harcerzy starszych. Samodzielność harcerek i harcerzy starszych w planowaniu, realizacji i podsumowaniu projektu starszoharcerskiego jest bardzo wyraźna. Drugą istotną cechą jest to, że bardzo liczy się zarówno efekt, jak i tok realizacji, zaangażowanie poszczególnych osób w przebieg zadania.

Dla oceny projektu starszoharcerskiego ważne jest, jak zadanie jest wykonywane:

- czy harcerki i harcerze podchodzą do realizacji obranego projektu starszoharcerskiego z zaangażowaniem i zrozumieniem,
- czy potrafią ustalić samodzielnie prawidłowy harmonogram pracy i produktywnie wykorzystać pozostający do ich dyspozycji czas,
- czy umieją podzielić między siebie zadania,
- czy okazują zainteresowanie współpracą,
- wcielają w życie wspólnie podejmowane decyzje,
- czy radzą sobie z pojawiającymi się problemami i konfliktami
- czy ich działania były skuteczne i doprowadziły do zakładanego celu.

Każdy projekt starszoharcerski pozwala na poszukiwanie i sprawdzanie różnorodnych zainteresowań harcerzy i harcerek starszych. W prawidłowej realizacji przez harcerki i harcerzy starszych kolejnych projektów starszoharcerskich powinny wzrastać stopniowo: terytorium działania, znaczenie rezultatu końcowego, samodzielność grupy, czas trwania, rola indywidualnego wykonawcy
i jego świadomość.

Budowanie i realizacja projektu starszoharcerskiego pozwala na prawidłowy przebieg rozwoju, charakteryzujący się w tym okresie szczególnym poszukiwaniem wartości, zainteresowań, przyjaciół, siebie. Właściwie zrealizowany projekt starszoharcerski pozwala na budowanie własnej odrębnej tożsamości, stwarzając warunki do pełnej akceptacji siebie w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, rozwija zainteresowania harcerzy starszych, kształci ich odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

Rola drużynowego w realizacji projektu starszoharcerskiego

Główną rolą drużynowego przy realizacji projektu starszoharcerskiego jest udzielenie pomocy harcerkom i harcerzom starszym w umiejętnym łączeniu zadań sprawności, stopni i projektów oraz czuwanie nad tym, aby planowanie i realizacja projektów były zgodne z harcerską metodą i ideałami oraz żeby działania były bezpieczne dla życia i zdrowia.

Drużynowy i rada drużyny powinni umiejętnie wplatać podejmowane projekty starszoharcerskie w plan pracy drużyny, umożliwiając prezentację osiągnięć zrealizowanego projektu starszoharcerskiego na zbiórce drużyny oraz wykorzystując ich elementy do dalszej pracy całej drużyny. Drużynowy może przeprowadzić projekt pilotażowy, aby nauczyć harcerki i harcerzy starszych, w szczególności zastępowych, na czym projekt starszoharcerski polega. 1 2 Patrz także: