Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie

Stan ilościowy

Na dzień 31 marca 2014 stan ilościowy hufca przedstawia się następująco:

Instruktorów - 27
Zuchów - 12
Harcerzy - 92 (w tym 10 NS)

Szczep - 1
Gromad zuchowych - 1
Drużyn harcerskich - 7
w tym:
+ NS - 1,
+ harcerskie - 1,
+ wędrownicze - 1,
+ wielopoziomowe - 4,Patrz także: