Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie
» Strona główna   » Organizacja   » Władze  

Zrealizowane szkolenia

2009

1. Hufcowy kurs zastępowych
Rajgród: HAZ 2009
Prowadzący: phm. Tomasz Dudziński, pwd. Urszula Barszczewska, ks. pwd. Maciej Słyż
Uczestników: 25
Tematyka:
- obrzędowość; struktura ZHP i piony metodyczne ZHP; zastęp; historia skautingu i harcerstwa; Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie; zastępowy; symbolika skautowa i harcerska; patroni harcerstwa i skautingu; planowanie strategiczne; zbiórka; stopnie, sprawności harcerskie i projekt starszoharcerski; promocja i wizerunek.


2007

1. Hufcowy kurs zastępowych
Krypno 29.I-3.II.2007
Prowadzący: phm. Tomasz Dudziński,
Uczestników: 16
Tematyka:
- obrzędowość; struktura ZHP i piony metodyczne ZHP; zastęp; historia skautingu i harcerstwa; Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie; zastępowy; symbolika skautowa i harcerska; patroni harcerstwa i skautingu; planowanie strategiczne; zbiórka; stopnie, sprawności harcerskie i projekt starszoharcerski; promocja i wizerunek.


2. Hufcowe warsztaty szkoleniowe z metodyki wędrowniczej
Szymany 25-27.V.2007
Prowadzący: hm. Sylwia Lenkiewicz, phm. Tomasz Dudziński,
Uczestników: 16
Tematyka:
- kim są wędrownicy w ZHP, - symbolika wędrownicza, - próba wędrownicza i wyczyn, - sprawności mistrzowskie, stopnie HO, HR i znaki służb, - konstytucja drużyny i podstawy działania drużyny, - formy pracy drużyny wędrowniczej.


2006

1. Warsztaty szkoleniowe dla instruktorów
Szymany 20.V.2006
Prowadzący: Tomasz Dudziński, Edyta Kulesz,
Uczestników: 10
Tematyka:
- piony metodyczne w ZHP i narzędzia pracy w nich przydatne; gospodarka materiałowo-finansowa w podstawowych jednostkach organizacyjnych; podstawy świadomego planowania;


2. Hufcowy kurs zastępowych
Sucha Rzeczka 1-9.VII.2006
Prowadzący: Maria Dudzińska, Tomasz Dudziński, Kinga Madejek,
Uczestników: 8
Tematyka:
- obrzędowość; struktura ZHP i piony metodyczne ZHP; zastęp; historia skautingu i harcerstwa; Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie; zastępowy; symbolika skautowa i harcerska; patroni harcerstwa i skautingu; planowanie strategiczne; zbiórka; stopnie, sprawności harcerskie i projekt starszoharcerski; promocja i wizerunek.
Patrz także: