"Kampania Bohater Chorągwi Białostockiej"

Na stronie internetowej Chorągwi Białostockiej w dziale "Kampania Bohater" można znaleźć informacje o warunkach realizacji i przebiegu ww. kampanii.
Zachęcam drużyny naszego hufca do zapoznania się z powyższymi materiałami i ewentualnego przystąpienia do realizacji zadań kampanii.

http://bohater.bialostocka.zhp.pl/Patrz także: