Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie

Organizacja biwaków - przepisy

Przypominam wszystkim drużynowym, że w całym ZHP obowiązują jednolite zasady i przepisy dotyczące organizacji form wypoczynku. Obowiązują nas też przepisy zewnętrzne.

 

Od 1 kwietnia 2016r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o systemie oświaty, która wnosi zmiany do części związanej z organizacją wypoczynku.
Zmieniona została karta kwalifikacyjna uczestnika. (Załącznik do pobrania)

Komenda Hufca musi prowadzić Rejestr Biwaków Hufca, dlatego też wszystkie biwaki jednostek organizacyjnych hufca muszą zostać zgłoszone przy pomocy karty biwaku w Komendzie Hufca co najmniej z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Tylko w tym wypadku ZHP będzie ponosić odpowiedzialność prawną za ww. biwak zaś opiekunów obejmować będzie zbiorcze Ubezpieczenie OC.


Dokumenty potrzebne przy organizacji biwaków:
[Wypełniamy w dwóch egzemplarzach]
* Karta biwaku [Załącznik do pobrania]
* Lista uczestników z peselami i numerami legitymacji Ewidencji ZHP [Załącznik do pobrania]
* Lista wpłat uczestników [Załącznik do pobrania]
* Plan finansowy z zestawieniem wydatków [Załącznik do pobrania]
* Jadłospis
* Program biwaku z celami
* Umowa ze szkołą [Załącznik do pobrania]
* Uprawnienia wychowawcy w przypadku osób niebędących instruktorami ZHP (ksero)

phm. Elwira Wierzbicka HR
Komendant HufcaPliki do ściągnięcia:

Patrz także: