Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie

1% na ZHP

Kolejny raz możesz zdecydować o przeznaczeniu części swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto przekazać 1% na ZHP HUFIEC GRAJEWO.

 

Jak przekazać 1 % dla ZHP?
KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku. Poszczególne hufce należące do Chorągwi także mogą otrzymać pieniądze z tego tytułu.


KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP za rok 2013 jest niezwykle proste.

Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego wpisujemy:
- w rubryce “Nazwa OPP”: ZHP CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA
- w rubryce “Numer KRS”: 0000271846
- w rubryce wnioskowana kwota: wyliczony 1% należnego podatku
(po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
- w rubryce “Inne informacje w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”:
HUFIEC ZHP GRAJEWO
- dodatkowo, jeżeli chcemy, aby nasze pieniądze trafiły do poszczególnych drużyn w rubryce “Inne informacje w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”:wpisujemy nazwę Hufca i numer drużyny, np.: HUFIEC ZHP GRAJEWO 7 PDH

!!! To bardzo ważne, bo tylko wtedy te pieniądze będą do dyspozycji naszego hufca !!!
Urząd Skarbowy po otrzymaniu zeznania podatkowego przekaże wnioskowaną kwotę na rzecz Chorągwi Białostockiej ZHP, która przekaże ją nam, czyli Hufcowi Biebrzańskiemu ZHP w Grajewie.Przekaż 1% na ZHP HUFIEC GRAJEWO bo:

- jest częścią największego stowarzyszenia wychowawczego w Polsce;
- wychowuje dobrych ludzi;
- uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym;
- zrzesza i obejmujemy opieką ponad 2 tysiące młodych ludzi w wieku 6-25 lat;
- posiada kilkuset społecznych instruktorów – wychowawców;
- każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub krewnych są harcerzami;
- 74% Polaków ufa harcerstwu;
- to organizacja o 100-letniej tradycji;
- to strażnik tradycyjnych wartości;
- to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy.Patrz także: