» Strona główna   » Organizacja   » Władze  

Aktualne Władze Hufca

Władze Hufca „Biebrzańskiego” ZHP im. 9 PSK w Grajewie

Komenda Hufca:
Komendant – phm. Elwira Wierzbicka
Z-ca Komendanta ds. programowych – pwd. Emilia Kała
Z-ca Komendanta ds. pracy z kadrą - ks. phm. Sebastian Barwiejuk
Skarbnik - phm. Tomasz Dudziński
Członek Komendy - phm. Antoni Dudziński
Członek Komendy ds. kształcenia - pwd. Natalia Olszyńska


Komisja Rewizyjna Hufca:
Przewodniczący - phm. Witold Kossakowski
Z-ca Przewodniczącego - ks. pwd. Kamil Norel
Członek Komisji – hm. Marian Podlecki
Patrz także: