Strategia Rozwoju Hufca 2005-2009

Poniżej możesz zapoznać się ze "Strategią Rozwoju Hufca Biebrzańskiego na lata 2008-2012" przyjętą przez instruktorów hufca na Zjeździe sprawozdawczo - wyborczym hufca w dniu 06.10.2007 r.
Wierzę, ze wspólnymi siłami wszystkich zainteresowanych jej zapisy uda się wprowadzić i zrealizować.

Komendant hufca
phm. Tomasz DudzińskiPliki do ściągnięcia:

Patrz także: